Kontemplation

Ξ maj 25th, 2008 | → | ∇ Meditationer, Om meditation |

At kontemplere betyder blot at analysere, gruble, tænke over et emne. Emnet kunne f.eks. være forgængelighed. I et beroliget sind, put ordet ned i maven og fasthold det beroligede sind. Observer hvad kroppen svarer på dit indirekte spørgsmål. Du skal ikke danne en ny holdning til spørgsmålet men lade kroppen svare. Måske kommer der intet svar, måske gør der.

En kontemplation er en anden form for meditation, som kan give indsigt på emner, man ønsker at få større indsigt i. Da mere almindelige former for meditation er underlagt sindets magt hvad angår dagsordenen, kan kontemplationen styre emnet, men ikke nødvendigvis resultatet.

Det interessante ved en kontemplation er, at resultatet kan vise sig på andre måder end man lige ville forvente. Vi er vant til at kunne tænke os til et svar. En kontemplation kan give svar på andre måder, f.eks. ved reaktioner i kroppen. Du kender sikkert til følelsen af en intuition. Noget føles rigtigt eller forkert uden at du kan forklare hvorfor. En kontemplation er en udvidet form for intuition, hvor f.eks. kroppen kan bidrage til at fortælle dig kontemplationens resultat.

 


Søg efter meditationstyps: