Om at holde styr på tanker og holde fokus

Ξ juli 7th, 2012 | → 0 Comments | ∇ Brugerne om meditation, Nyheder, Om meditation |

..Jeg har altid kæmpet med at holde styr på mine tanker, som har det med at tage fart og hyle mig ud af det. Nu hvor jeg er begyndt at meditere, er jeg ved at lære at skifte fokus til hvordan det føles i kroppen. Så kan tankerne ikke vokse sig så store. Jeg har godt læst og hørt om hvordan det kan være en hjælp, men nu er jeg reelt  i stand til at bruge det som et redskab.

 
Det er så enkelt og effektivt, og nogle dage føles det super opløftende. Det er svært at holde fast og bevare selv-disciplinen og tilliden til at det virker. Det kan godt være hårdt at skulle sætte sig ned og mærke efter, hvordan man i virkeligheden har det indeni. Men det gør bare sådan en kæmpe forskel at træde det der lille skridt tilbage og observere, i stedet for at være i mine tankers og følelsers vold.

 

Lyde under meditation

Ξ november 12th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Hvad gør du når lyde forstyrrer din meditation?

Se på dem som børn der leger eller skyer som trækker forbi på himlen. Alt sammen noget som du bemærker, men ikke giver værdi eller vægt. Hører du klirren med glas er meditationen ikke ødelagt fordi begrebet “glas” dukker op. Erkend at det er et glad og slip det. Tænk ikke på at du iøvrigt er tørsdig eller om det nu bliver tabt om lidt. Her skal du slippe begreberne.

Regn ikke med at du helt kan slippe disse tanker og impulser. men du bliver hurtigt bedre til at ignorere dem.

 

Musik under meditation ?

Ξ november 10th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Der er delte meninger om det, men skal du meditere “rigtigt”, vil jeg foreslå at du ikke bruger musik. Det er vigtigt at skelne mellem afslapning og meditation. Afhængig af musikken vil du enten blive afslappet eller ekstra aktiv. Intet er at foretrække under en meditation. Du vil naturligvis gerne have en afslappende effekt ud af meditationen, men den skal komme ud fra meditationen og ikke af udefra påvirkende sanseindtryk.

Bruger du musik vil du typisk fortælle dit sind af det kan koble af. Det er ikke hvad du vil under en meditation. Sindet skal forblive aktivt og opmærksomt under en meditation. Det er ikke let i starten, men det skal nok komme.

 

Hvad er det jeg ser under en meditation ?

Ξ august 28th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Ser du farver eller figurer under en meditation ?

Alt hvad du ser under en meditation, er sindets spil. Du kan ikke lægge en større betydning ind end du kan med en almindelig drøm. Man fristes til at tro at man har ud af kroppen oplevelser, og det kan da også sagtens være, men typisk er det mere ens ønske om at noget sådan skal ske, som gør at man oplever noget lignende.

Her skal du vænne dig til at betragte alle impulser, tanker, lyde, hvad du ser osv. som noget der kommer og går. Observer det, og slip det så fri. Du vænner dig så til ikke at spekulere eller vurdere hvad der sker inden i dig. Det er svært og hårdt men gevinsten er, at du får lov til at opleve mere af det uden at blive forstyrret i meditationen.

 

Koncentration på åndedræt vs. meditativ tilstand

Ξ august 28th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Er der forskel på koncentration på åndedrættet og en meditativ tilstand ?

Ja, når jeg (og mange andre) bruger åndedrættet til at meditere på, så er det faktisk kun værktøjet til at få fred i sindet. Det er kun meget få, som bare kan sætte sig ned og lade alle tanker og følelser forsvinde. Lægger du al koncentration på åndedrættet, er det nemmere at udelukke alt andet.

Efter et stykke tid vil du opnå større og større meditativ tilstand. Er du mere øvet, vil åndedrætsmeditationen kun være en lille indgang til hele din meditation.

Du vil så være i stand til at få glæde af andre meditationer, som påvirker bestemte sider af din person.

 

Visualisering

Ξ august 5th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Meditationer, Om meditation |

At visualisere betyder egentligbare at forestille sig noget. Kan du med lukkede øjne forestille dig f.eks. et æble ? Hvordan det ser ud ? Du bestemmer selv om det skal være et grønt eller et rødt æble. Vi har alle forskellige opfattelser af hvordan en ting skal se ud, så selvfølgelig findes der ikke nogen forkert visualisering af ting. Nogen kan ikke forestille sig en ting, som den ser ud i den virkelige verden, men ser objektet som f.eks. noget gennemsigtigt. Det er også i orden med sine lukkede øjne blot at forestille sig, at objektet er foran en. Det svarer til at føle, at objektet er der. Det er ikke vigtigt at skulle kunne se og huske alle detaljer for objektet. Det er vigtigere, at du er tilstede i nuet og følger meditationen frem for næsten at gå i panik over ikke at kunne se alle detaljer. Med tiden kan du træne dig til bedre visualiseringer.

Der findes rigtig mange meditationer, som gør brug af visualisering. Det skyldes, at det at visualisere faktisk frembringer objektet, som var det der i virkeligheden, -om ikke andet så for en kort stund. Du kan ikke visualisere en ny bil frem længe nok til, at du kan køre den. Men forestil dig visualisering af følelser og glæde. En sådan visualisering vil påvirke dit sind, -også efter meditationen.

Mange finder det lige til at visualisere ting. Men jeg hører lige så ofte at folk finder det svært.
Alle kan lære det. Her er nogle øvelser du kan øve dig med.

Luk øjnene og lad dit åndedræt falde lidt til ro inden du starter. Tag gerne øvelserne som en del af din meditation. Du kan også øve dig spontant i dagligdagen, men husk at du skal være i stand til at kunne fokusere på visualiseringen.

Tag øvelserne i den beskrevede rækkefølge, da hver øvelse bygger på den forrige.

1) Vælg en farve og udfyld dit bevisthedsområde (hele universet omkring dig). Forestil dig du sidder midt i en tåge med din farve.

2) Forestil til dig nu geometriske figurer i forskellige farver og former. F.eks. klodser, kugler, pyramider etc. Tag en figur ad gangen.

3) Forsøg nu at visualiser at figurerne roterer og bevæger sig i dit bevidsthedsrum. Lad figurerne forsvinde og genopstå. Det er her vigtigt at du træner, at fastholde fokus på det enkelte objekt; det skal beholde form og farve. Når du skifter objekt, skal du først lade det ene forsvinde før det andet opstår.

4) Prøv samme øvelse, men denne gang med andre dagligdagsobjekter. F.eks. frugter, personer m.m. Her skal du dog lade objekterne være så realistiske som muligt og lade dem beholde deres narturlige form og farve.

God fornøjelse!

 

Stresshåndtering

Ξ august 5th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Stress er et stort emne, som der er skrevet mange bøger om. Selv om
meditation kan hjælpe personer med stress, vil mit fokus i dette
nyhedsbrev dreje sig om at give et simpelt værktøj til at forhindre
stress, frem for at fjerne den. At fjerne stress kræver mere end
meditation, idet kroppen og sindet her allerede har lidt skade.

Hvordan spiser man en elefant?

..man spiser en bid ad gangen. Det samme skal du gøre for at undgå
stress. En meget stor kilde til stress er, når ting sker samtidigt.
Eller endnu værre: Når ting går galt samtidigt. Du kan planlægge
alt det du vil, men din dag kan ændre sig hvert minut. Jeg er
sikker på, at du kan genkende billedet af en hverdag, hvor du har
dine kendte gøremål, som i tide og utide bliver afbrudt af nye
udfordringer, som igen betyder at dine ellers overskuelige opgaver
ikke blev afsluttet til den forventede tid.

Stress opstår, når du prøver at lave flere ting på samme tid. Selv
om du fortæller dig selv, at du kan klare flere ting på samme tid,
så er det ikke helt korrekt. Når du fokuserer på flere ting på
samme tid, skifter du faktisk blot din opmærksomhed meget hurtigt
mellem dine gøremål. Mange kan ikke håndtere dette særligt længe,
-og bliver stressede.

Over tid bliver sindet uskarpt og din verdensopfattelse bliver
mørkere. Kroppen reagerer negativt og herefter går det helt ned af
bakken.. Gentager du dette mønster, kan du få en permanent stress
tilstand med sygemelding tilfølge.

Løsningen?

Som at spise en elefant, -tag en bid af gangen. Fokuser på et
problem af gangen. Vi bliver kun stressede ved at forsøge at
håndtere flere problemer på samme tid. Håndterer du kun et problem
af gangen, har du følelsen af kontrol og bliver ikke stresset.

Meditation er netop medicinen, som fortæller dit sind hvad der skal
til for at løse problemet. I enhver meditation tvinger du dig selv
om at fokusere på en ting af gangen. Du lærer dit sind, at du
faktisk kun kan håndtere en ting af gangen. Til gengæld vil du
håndtere din opgave hurtigere, da du ikke længere vil blive afbrudt
af forstyrrende tanker.

 

Meditation før sengetid?

Ξ juni 28th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Kan man meditere lige før man går i seng ?

Det er slet ikke uhensigtsmæssigt at meditere før man går i seng. Det er kun et problem, hvis du er så træt, at det skader din meditation. F.eks. hvis du sidder og sover i stedet for at meditere. I meditation skal du jo være vågen og opmærksom og kunne koncentrere dig nogenlunde, for at få et resultat ud af det.

Men kan du fokusere på åndedrættet og holde dig vågen, kan du faktisk få stor glæde af meditation lige inden sengetid. Det skyldes, at du til tider vil kunne opleve at meditationen fortsætter ind i søvnen. Du er dog nød til at meditere siddende og ikke liggende, så du kan ikke bare ligge dig ned og meditere, -så vil du bare falde i søvn uden nævneværdig meditation. Men der er dog intet i vejen for at meditere, lægge dig i sengen og så ellers meditere videre liggende indtil du falder i søvn. Det vil endda tit kunne afhjælpe søvnløshed, da du kommer væk fra de bekymringer du måtte have.

 

Kontemplation

Ξ maj 25th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Meditationer, Om meditation |

At kontemplere betyder blot at analysere, gruble, tænke over et emne. Emnet kunne f.eks. være forgængelighed. I et beroliget sind, put ordet ned i maven og fasthold det beroligede sind. Observer hvad kroppen svarer på dit indirekte spørgsmål. Du skal ikke danne en ny holdning til spørgsmålet men lade kroppen svare. Måske kommer der intet svar, måske gør der.

En kontemplation er en anden form for meditation, som kan give indsigt på emner, man ønsker at få større indsigt i. Da mere almindelige former for meditation er underlagt sindets magt hvad angår dagsordenen, kan kontemplationen styre emnet, men ikke nødvendigvis resultatet.

Det interessante ved en kontemplation er, at resultatet kan vise sig på andre måder end man lige ville forvente. Vi er vant til at kunne tænke os til et svar. En kontemplation kan give svar på andre måder, f.eks. ved reaktioner i kroppen. Du kender sikkert til følelsen af en intuition. Noget føles rigtigt eller forkert uden at du kan forklare hvorfor. En kontemplation er en udvidet form for intuition, hvor f.eks. kroppen kan bidrage til at fortælle dig kontemplationens resultat.

 

Smerter under meditation

Ξ maj 12th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Om meditation |

Meditation skal ikke gøre ondt.

Din krop vil helt sikkert fortælle dig, at du har bedre ting at give dig til. Når dit sind ikke får lov til at have sine millioner af tanker og følelser, protesterer sindet gennem din krop.

Her er nogle af de mest typiske smerter og hvad du kan gøre under meditationen:

Smerter i ben

Sidder du med smerter i benene, så prøv med en højere pude at sidde på, så knæene kan komme længere ned mod gulvet. Hvis dine knæ ikke kommer helt ned til gulvet, så læg en lille pude under knæene for at støtte. Det er ikke godt at have knæene placeret “i luften”, -det vil give spændinger i muskler.

Benene sover

Klassikeren. Benene falder i søvn fra tid til tid. Dette sker for alle, -også meget rutinerede mediterende. Nogle kan vænne sig til følelsen, men følelsen kan blive meget ulidelig. Bevæg benene en smule og massér dem lidt. Det er rigtig godt at presse indersiden af foden fra hæl til storetå med din tommelfinger. Denne lille akupunktur øvelse sætter gang i benet igen.

Smerter i skuldre eller arme

Sidder du med smerter i skuldre eller arme, så er det givetvis fordi du ikke sidder afslappet nok. Ønsker du at lægge dine hænder på knæene, kan du let komme til at spænde skuldrene. Dette kan specielt let ske, hvis du forsøger dig med en yoga teknik med at samle fingrene og lade dem pege opad på dine knæ. Her vil du være tilbøjelig til at spænde i skuldre.

Prøv i stedet at lægge hænderne i skødet med håndfladerne opad; venstre hånd oven på højre og lade spidserne af tommelfingrene røre hinanden.

Smerter i ryg

Hvis du får smerter i nederste del af ryggen, skyldes det typisk at dine ben ikke er placeret rigtigt. Hvis dine knæ ikke ører gulvet, men bare “hænger” i luften, skaber du spændinger, som sagtens kan brede sig til ryggen. Sørg for at knæene er understøttet.

Smerten kan også skyldes, at du sidder skævt. Sørg for at din vægt er fordelt lige på din pude. Check også at du sidder med rank ryg; du må ikke læne dig til nogen sider, da dette vil kræve at du bruger kræfter på at holde balancen.

Men din indsats for at sidde lige kan også få dig til at spænde kroppen for at holde den lige. Det er lige så slemt. Sørg for at du sidder afslappet, men naturligvis uden at det betyder at du sidder foroverbøjet eller skævt.

Generelt om smerter under meditation

Din krop vil helt sikkert fortælle dig, at du har bedre ting at give dig til. Når dit sind ikke får lov til at have sine millioner af tanker og følelser, protesterer sindet gennem din krop.

Prøv derfor at vurdere om dine smerter er uudholdelige. Hvis det er tilfældet, skal du rette en smule på din siddestilling. Men pas på at du ikke ender med at ligge ned eller sidder på en måde, som er så behagelig, at du falder i søvn.

Men mange smerter er faktisk ikke rigtige smerter (ikke før du gør dem til det). Så hvis det blot klør eller benet sover en smule, så prøv at se om du kan ignorere det. Analyser følelsen og se om det virkelig drejer sig om en smerte du skal gøre noget ved.

 

Næste side »

Søg efter meditationstyps: